KAOLIN MK-0

Analiza chemiczna

Al2O3 min. 38%
Fe2O3 max. 0,8%
SiO2 max. 45%
TiO2 max. 1,4%
CaO max. 0,4%
MgO max. 0,1%
K2O+Na2O max. 0,2%
Straty przy wyprażaniu 12,5%
ZawartoPć wilgoci max. 20%
pH 9,5


KAOLIN KS-1

Analiza chemiczna

SiO2 47%
Al2O3 35-37%
Fe2O3 max. 0,8%
TiO2 max. 1,0%
CaO max. 1,0%
Na2O+K2O max. 1,5%
Na2O:K2O min. 3,5%
WilgotnoPć max. 18%

Skład granulometryczny

odsiew na sicie, mm, metod+/- na sucho, %

4,000 0,10
2,000 0,25
1,000 0,30
0,500 0,37
0,100 0,50

odsiew na sicie, mm, metodą na mokro, %

0,063 0,60
0,045 1,00


Własciwości prób formowanych plastycznie
wilgotność formownia 27,6 %
wytrzymałość na zginanie po wysuszeniu 1,12 N/mm2
skurczliwość suszenia 3,2 %

skurczliwość wypalania w temp. %

1100 oC

6,2

1250 oC

13,0

1410 oC

16,9
skurczliwość całkowita po wypale w temp. %
1100 oC 9,2
1250 oC 15,8
1410 oC 19,6
nasiąkliwośc po wypale w temp. %
1100 oC 28,2
1250 oC 8,5
1410 oC 0,4
białość po wypale w temp. %
1100 oC 79
1250 oC 77
1410 oC 56
Własności reologiczne
gęstość max przy minimum lepkości d 1,575 g/cm3
pomiar dynamiczny przy minimum lepkości n,d 5,3
pomiar statyczny przy minimum lepkości n,d 6,0
dodatek upłynniacz przy minimum lepkości 790mg/100g = 0,41%
Właściwości prób odlewanych przy gęstości
(rodzaj upłynniacza - szkło wodne)
1,500 g/cm3 1,600 g/cm3
dodatek upłynniacza, % 0,30 0,40
czas wypływu na wiskoz. wypływowym t0/t15, sek 14/16 49/79
czas wypływu na wiskoz. Leymana t0/t15, sek 13/14 27/39
grubośc czerepu:
po 4 min.
po 30 min.
1,2
4,2
1,4
4,4
wytrzymałośc na zginanie, N/mm2 2,24 2,82
skurczliwość wypalania, w temp. %
1100oC 6,4 5,8
1250oC 13,5 12,7
1410oC 17,6 15,1
skurczliwość całkowita w temp. %
1100oC 9,6 9,2
1250oC 16,4 15,8
1410oC 20,4 18,2
nasiąkliwość po wypaleniu w temp, %
1100oC 26,7 23,8
1250oC 7,0 6,8
1410oC 0,2 0,2
białość po wypaleniu w temp, %
1100oC 83 82
1250oC 83 82
1410oC 60 60
Skład mineralogiczny
kaolinit 89,1
kwarc 3,2
ortoklaz 3,3
substancje organiczne w tym: 4,4
popiół 3,2
części lotne 1,2Copyright © 2000 NetStudio