Gatunki Szamotu
TYY 322-7-00190503-083-97
SZK-44/46 SZK-42/44 SZK-40/42 SZK-38/40 SZK-35/38
Al2O3 % 44-46 42-44 40-42 38-40 35-38
Fe2O3, max % 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5
Si2O, max % 53,0 54,0 57,0 59,0 62,0
TiO2, max % 1,9 1,9 1,9 2,3 0,2
CaO, max % 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6
MgO, max % 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2
K2O, max % 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Na2O, max % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Wilgotność, max % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ogniotrwałość, min oC 1770 1770 1750 1730 1690
Nasiąkliwość, max   2,4 2,4 3,3 3,8 5,3
Gęstoćć pozorna, min g/cm3 2,49 2,47 2,42 2,36 2,20
Porowatość otwarta, max % 6 6 8 9 12
Uziarnienie % Rozmiar kawałków - max 70 mm
Reszta na sicie No 05 - do 10%SZAMOT MULLITOKORUNDOWY KLASY SZMK-77

Analiza chemiczna

Al2O3 78,229 77,8
SiO2 17,56 17,8
K2O 0,170 0,18
TiO2 1,091 1,12
Fe2O3 1,441 1,516
MgO 0,092 0,068
Na2O 0,491 0,590
CaO 0,856 0,926
Nasiąkliwość 3,0 % 5,5 %
Gęstość pozorna 2,6 g/cm3 2,8 g/cm3
Porowatość otwarta 11,3 % 15,9 %Frakcja

> 5 mm 48,3 42,2 31,4 38,0 40,2 38,3 31,2
5-3 mm 22,2 33,7 36,0 35,3 28,0 33,8 18,2
3-0,5 mm 26,5 17,2 18,2 36,8 24,5 21,4 40,5
< 0,5 mm 3,0 6,9 4,4 5,0 7,3 6,5 10,0Copyright © 2000 NetStudio