AKTYWNY BENTONIT

Analiza fizyko-chemiczna

Wytrzymałość na ściskanie 0,7-1,0 kG/cm2
Wytrzymałość na rozerwanie w strefie
skondensowanej wilgotności
0,0015-0,030 kG/cm2
Wytrzymałość termiczna 0,3-0,65
Zawartość montmorillonitu 60-85%
Zawartość węglanów max. 10%
Współczynnik alkaliczności 0,1-0,2
Zawartość żelaza max. 12%
Koloidalność min. 50
Współczynnik nasiąkliwości 3,5-8,0
Zawartość siarki max. 0,3 %


SUROWA GLINA BENTONITOWA

Analiza fizyko-chemiczna

Wytrzymałość na zginanie 0,50-0,52 kG/cm2
Wytrzymałość na rozerwanie w strefie
skondensowanej wilgotności
0,0015-0,020 kG/cm2
Wytrzymałość termiczna 0,3
Zawartość montmorillonitu 60-85%
Zawartość węglanów max. 10%
Współczynnik alkaliczności 0,1-0,2
Zawartość żelaza max. 12%
Koloidalność min. 10
Współczynnik nasiąkliwości 1,5-2,5
Zawartość siarki max. 0,3 %
Stężenie kationów wymiennych/100g suchej gliny min. 30
Wilgotność 28,0-30,0 %
Copyright © 2000 NetStudio